ค่าบริการ

ค่าบริการ

Treatment Type Unit Price in Baht    
Cosmetic Dentistry
Inlays / Onlays
ceramic Inlay/onlay per tooth 15,000 - 18,000    
Gold Inlay/onlay per tooth 18,000 - 20,000    
Veneer or Facing
Empress Esthetic (TM) / Empress Emax (TM) Veneer per tooth 14,000 - 16,000    
Direct Composite Veneer per tooth 5,000 - 6,000    
Teeth Whitening
Home bleaching        
  (2 custom trays and 2 syringes of whitening agent) Upper and lower front teeth 3,800/set    
  (2 custom trays and 4 syringes of whitening agent) Upper and lower front teeth 6,000/set    
Single tooth beaching ( first time) per tooth 2,500    
Zoom whitening Upper and lower front teeth 11,000    
Operative Dentistry
Amalgam filling per tooth 1,000 - 3,000    
Resin Composite filling per tooth 1,400 - 3,000    
Space closing composite filling or space 5,000    
Temporary filling per tooth 500    
Sealant in permanent tooth per tooth 500    
Fluoride application in permanent tooth per mouth 500    
Study model per arch 500/arch    
Post and core
Post and core tooth per tooth 5,000 - 6,000    
Prosthodontics
Dental Crowns
Empress E-Max per tooth 16,000    
Lava all ceramic crown per tooth 16,000    
Porcelain + Palladuim metal per tooth 16,000    
Porcelain + Semi-Precious metal per tooth 18,000    
Porcelain + Precious metal (high gold) per tooth 17,000    
Metal alloys crown per tooth 14,000    
Full Gold Crown per tooth 20,000    
Temporary crown per tooth 1,000    
Denture
Acrylic Removable Denture starts at per arch 3,000    
Metal Framework Removable Partial Denture starts at per arch 12,000    
Complete Denture per arch 15,000    
Oral Surgery
Tooth extraction per tooth 1,000 - 3,000    
Impacted tooth removal per tooth 4,000 - 6,000    
Dental implant
Dental implant Nobel Biocare (TM), Astra tech (TM) system Starts at  per tooth 85,000    
(Not included Bone grafting, membrane)         
Root canal treatment
Anterior tooth Starts at per tooth 8,000    
Premolar tooth Starts at per tooth 10,000    
Molar tooth Starts at per tooth 12,000    
Periodontics
Deep cleaning starts at full mouth 1,500    
Root olaning for Periodonitist control Starts at full mouth 2,000    
Crown lengthening Starts at per tooth 2,000    
Guided bone and tissue regeneration Starts at full mouth 8,000    
Orthodontic treatment
Labial metal orthodontic treatment full mouth 50,000 - 60,000    
Labial ceramic orthodontic treatment full mouth 80,000    
Invisalign Starts at full mouth 100,000    
Smile TRU Starts at full mouth 40,000    
Retainer per piece 4,000    
Pediatric Treatment
Prophylaxis (dental cleaning) full mouth 250    
Scaling in primary dentition or mixed dentition Starts at full mouth 500    
Sealant in baby tooth per tooth 400    
Fluoride application full mouth 300    
Filling in baby tooth Starts at per tooth 600    
Pulp treatment in baby tooth Starts at per tooth 2,000    
Stainless steel crown (SSCs) per tooth 3,000    
Baby tooth removal per tooth 800    
Space maintainer per tooth 3,000    
Early (Interceptive) Orthodontic care Starts at full mouth      
Sterilization
Sterilization per visit 100    
X-Rays
X-Rays ( Small film) per film 220    
X-Rays (OPG/CEP ) per film 1,200    
X-Rays CT FOV 5x5 CT ENDO per film 2,200    
X-Rays CT FOV 8X5  Implant Arch  per film 3,200    
X-Rays CT FOV 8X8  U&L to 3 Molar  per film 3,600    
X-Rays CT FOV 12X9  U&L to 3 Molar and Sinus  per film 4,000    
X-Rays CT FOV 15X15 Cover thru TMJ  per film 4,500    

 

หมายเหตุ :
- อัตราค่าบริการทางทันตกรรมโดยรศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์จะมีรายละเอียดนอกเหนือจากเกณฑ์อัตราค่ารักษาข้างต้น กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำนัดหมายเพื่อเจอกับอาจารย์โดยตรงได้ที่ คลีนิกทันตกรรม Art Dental Studios ที่ 092-416-5456 หรือทาง info@artdentalstudios.com