ค่าบริการ

ค่าบริการ

 

Treatment Type
 
General Dentistry and Emergency Treatment
 
Professional cleaning and polishing
Stain remove by AirFlow technique
Pit and groove sealant
Flouride application
Preventive Resin Restoration
Temporary filling
Impression for study models
Teeth Whitening
Home Bleaching small set (2 syringes of whitening agent + upper and lower custom trays)
Home Bleaching big set  (4 syringes of whitening agent + upper and lower custom trays)
Non-vital tooth bleaching (ฟอกสีฟันสำหรับฟันที่ตายแล้วเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ)
 
Zoom In-office Bleaching
 
Dental Veneer
  - Direct Compostie Veneer
  - Porcelain Veneer
 
Operative Dentistry
Amalgam filling (อุดฟันด้วยอมัลกัม) 
Resin Composite filling (Tooth-coloured fling) (อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน)
Space closing filling (ปิดช่องห่างระหว่างฟัน)
Ceramic Inlay / Onlay
Gold Inlay / Onlay
 
Prosthodontics Dentistry
Fixed prothodontics treatment
All Ceramic Crown
  - Empress E-Max
  - LAVA Zirconia
 
Porcelain-fused-to-Metal Crown
  - Palladium based metal
  - Semi-precious based metal
  - High preciuos based metal
 
Full Metal Crown
  - Palladium based metal
  - Semi-precious based metal
  - High preciuos based metal
 
Temporary crown
Fiber post & core Build up
Core Build up
 
         Removeble prosthodontics treatment
  - Acrylic-based Removable Partial Denture
  - Acrylic-based Removable Completed Denture
  - Metal Framework Removable Partial Denture
 
Oral Surgery
Tooth extraction
Surgical Tooth Removal
Artificial tooth Eruption
 
Dental implant
Nobel Biocare System
AstraTech System
Straumann System
(Not included Bone grafting, membrane)
 
Root canal treatment
Anterior tooth 
Premolar tooth
Molar tooth
Difficulties in Endodontics
Operating Microscope in Endodontics
Emergency pulp removal
 
Periodontics Dentistry
Deep Cleaning and Root Planing
Functional Crown Lenghthening
Esthetic Crown Lengthening
Connective Tissue Graft
Guided Bone Regeneration
Emergency Periodontics Treatment
 
Orthodontic treatment
Orthodontics Treament with Metal system braces
Orthodontics Treament with Ceramic system braces
 
Invisalign
  - Invisalign Express
  - Invisalign Lite
  - Invisalign Moderate
  - Invisalign Comprehensive
 
SmileTRU System
Retainer
 
Pediatric Treatment
Dental prophylaxis
Scaling in primary/mixed dentition
Fluoride application
Pit and groove sealant on primary teeth (เคลือบหลุมร่องฟันในฟันน้ำนม)
Amalgam filling in primary teeth (อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัล)
Resin compostie filling (Tooth-coloured filling) in primary teeth (อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน)
Amalgam filling in permanent teeth (อุดฟันแท้ด้วยอมัลกัล)
Resin compostie filling (Tooth-coloured filling) in permanent teeth (อุดฟันแท้ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน)
Pulp treatment in primary tooth
Stainbless Steel Crown (SCC)
Primary tooth removal
Space Maintainer
 
Sterilization
Sterilization
 
X-Rays
Intraoral X-Rays ( Small film)
 
Extraoral X-Rays
   - Panoramic X-Rays
   - Lateral Cephalogram X-Rays
 
CT Scan
   FOV 5x5 CT ENDO
   FOV 8X5  Implant Arch 
   FOV 8X8  U&L to 3 Molar 
   FOV 12X9  U&L to 3 Molar and Sinus 
   FOV 15X15 Cover thru TMJ 
 

 

หมายเหตุ :
- อัตราค่าบริการทางทันตกรรมโดยรศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์จะมีรายละเอียดนอกเหนือจากเกณฑ์อัตราค่ารักษาข้างต้น กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำนัดหมายเพื่อเจอกับอาจารย์โดยตรงได้ที่ คลีนิกทันตกรรม Art Dental Studios ที่ 092-416-5456 หรือทาง  info@artdentalstudios.com