ข่าวและโปรโมชั่น

Clean White Plus 1,900 ฿

Clean White Plus 1,900 ฿

1. ขูดหินปูนและขัดฟัน 1,500 ฿
2. กำจัดคราบ ชา-กาแฟ ด้วย AirFlow   800 ฿
3. รับชุด ฟอกสีฟัน Dr.C Truth Whitening 1 set  690 ฿
รวมทั้งหมดแล้วกว่า  2,990 ฿ พิเศษ 1,900 ฿ เท่านั้น